Poplatky

  1. II. Finančné pásmo  od 1. septembra 2019      

      I. stupeň:  obed:    1,15 €        štátna dotácia 1,20€                                            réžia 0,20€

      II. stupeň:  obed:   1,23 €        štátna dotácia 1,20€   doplatok rodiča  0,03€     réžia 0,20€

                            

Réžia - na jedno hlavné jedlo 0,20€ pre obe vekové kategórie /VZN mesta Galanta č.7/2016/

Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 eura za      každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu.

Povinnosťou rodiča/zákonného zástupcu/ je odhlásiť svoje dieťa zo stravy na deň, kedy sa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania. 

Formy platenia stravného

1/ Poštovou poukážkou,

vydanou vždy 1. v mesiaci, zaplatiť najneskôr do 5. dňa v mesiaci.,

5. dňa v mesiaci sa preukázať zaplatenou zloženkou.


2/ Cez Internet banking

Pri úhrade stravného cez internet banking uveďte meno a triedu dieťaťa.

IBAN: SK9102000000350021235132

BIC: SUBASKBX

 

Fotogaléria

Fotogalérie z akcií školy

Aktuálne fotografie

Archívne fotografie

 

Návštevy

Dnes37
Včera44
Spolu88972

Hudba Gejzu Dusíka

sound by Jbgmusic